Fotografia Warszawa

Blog dla wielu

Możemy stwierdzić, iż z roku na rok stale powiększająca się liczba osób stara zakwalifikować się do pracy w policji. Nie wszyscy jednak wiedzą, jakie wymagania należy spełnić, by zostać policjantem. Jak dokładnie przebiega rekrutacja do pracy w policji?

 

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że Komendant Główny Policji przynajmniej raz w ciągu roku musi wyznaczyć terminy rekrutacji, i określić konkretnie najmniejszą liczbę osób, jakie można przyjąć do wspomnianej służby. Wymagane dokumenty. Kandydat musi nade wszystko napisać i dostarczyć podanie o przyjęcie do służby w policji. Niezbędny jest także starannie kompletny kwestionariusz kandydata. Nie można również pominąć wypełnienia świadectw pracy czy służby. Wykształcenie średnie do policji posiada zdecydowanie większą wagę aniżeli niektórym się wydaje. Osoba, która nie dostarczy tego dokumentu nie może ubiegać się o przyjęcie do służby w policji. Niezbędne jest również dostarczenie wojskowej książeczki w wypadku, gdy dany kandydat do służby w policji byłby objęty ewidencją wojskową. Jak istotne znaczenie posiada ocena wszystkich dokumentów? Jeżeli kandydat złoży już niezbędne dokumenty do policji, konkretna komórka organizacyjna która zajmuje się sprawą selekcji kandydatów do służby nada temu kandydatowi zarówno numer identyfikacyjny, jak również oceni w zakresie zgodności z wymogami, jakie są nakreślone w ogłoszeniu.

 

Koniecznie powinno się także zaznaczyć, iż wiarygodność danych , które znajdują się w kwestionariuszu będzie podlegała precyzyjnej kontroli we wszelkich dostępnych policji ewidencjach, kartotekach czy rejestrach. Dodatkowo warto mieć świadomość, iż dostarczenie przez danego kandydata niepełnych danych może w konsekwencji doprowadzić do przedłużenia całego postępowania kwalifikacyjnego. Natomiast zatajenie prawdziwych danych, albo wypisanie błędnych informacji w kwestionariuszu osobowym jest fundamentem do zrezygnowania z prowadzenia całego postępowania kwalifikacyjnego. Etapy przeprowadzane w szkołach policyjnych Warto wiedzieć, że w komórce zajmującej się sprawami wyboru kandydatów dany kandydat do służby otrzyma szczegółowe informacje o terminie, w jakim będą realizowane kolejne etapy związane z kwalifikacją. Należy do nich z pewnością zaliczyć test sprawności policja, https://www.rekrutacja-do-policji.pl/. W dodatku trzeba posiadać świadomość, że każdy kandydat powinien obowiązkowo stawić się w jednej z pięciu policyjnych szkół (Słupsk, Piła, Legionowo czy Szczytno). Potem kandydat w ciągu jednego dnia poddany będzie 2 etapom postępowania kwalifikacyjnego. Trzeba zdawać sobie sprawę, iż egzamin sprawności fizycznej będzie polegał na wykonaniu poprzez kandydata sprawnościowego toru przeszkód w ustalonym wcześniej czasie. Później wszelkie wyniki przeliczone zostaną na odpowiedni system punktowy. Co więcej wspomniany test sprawności fizycznej będzie zaliczony, w momencie kiedy kandydat uzyska wyznaczony czas potrzebny do zaliczenia, jaki wynosi 1 minutę 41 sekund.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *